Jakie powinno być PH gleby?

Kontrolowanie poziomu pH gleby pozwala nam uzyskać zdrowe, obfite plony. Czynnik ten decyduje o wzroście, owocowaniu i kwitnieniu, a przy tym określa, do jakich składników odżywczych ma dostęp dana roślina oraz w jakim stopniu jest zdolna do ich pobierania. Jakie powinno być pH gleby, aby nie martwić się o te kwestie?

PH gleby – jakie powinno być?

Wartość pH mówi nam o tym, jak się mają do siebie stężenia jonów wodorowych i wodorotlenkowych. Wynik prezentuje się natomiast na 14-punktowej skali. Kwestia tego, jakie pH powinna mieć gleba, jest uzależniona od konkretnych wymagań danej roślin. Jednak na ogół przyjmuje się, że wartość ta oscyluje dla większości gatunków w granicach od 5,5 do 7,5. W związku z tym z reguły odpowiedni odczyn gleby będzie lekko kwaśny bądź też obojętny.

Jakie powinno być pH gleby i dlaczego jest to tak ważne?

Jedną z najważniejszych kwestii, o które powinien zadbać każdy rolnik, jest pH gleby. Jakie powinno być – to pytanie zadane w stosunku do konkretnej rośliny warto zawsze skonsultować z rzetelnym źródłem. Wszelkie odchylenia mogą być bowiem opłakane w skutkach.

W glebach zbyt kwasowych znajduje się wiele glinu i manganu, które blokują rozwój korzeni oraz wzrost rośliny. To z kolei ogranicza jej zdolność do pobierania niezbędnych składników odżywczych. Odczyn mocno zasadowy sprawia natomiast, że roślina traci dostęp do fosforu oraz innych mikroelementów. Natomiast gleba ulega degradacji na skutek spadku zawartości próchnicy.

Jakie pH powinna mieć gleba? Jak sprawdzić jej odczyn?

Sprawdzenie aktualnego odczynu gleby nie jest skomplikowane, a co więcej, możemy to uczynić na kilka sposobów. Z powodzeniem wystarczy posłużyć się zwykłym papierkiem lakmusowym zakupionym w aptece. Po sporządzeniu roztworu gleby z wodą destylowaną wynik otrzymamy już po około minucie.

Odczyn gleby poznamy również dzięki kwasomierzowi bądź przyrządom elektronicznym, które nierzadko wskażą nam również kilka innych przydatnych parametrów. Jeżeli natomiast chcemy mieć absolutną pewność, warto dostarczyć próbkę gruntu do stacji chemiczno-rolniczej, której pracownicy wykonają dla nas dokładne pomiary.

Dzięki wszystkim wymienionym sposobom dowiemy się, czy wartość odczynu pokrywa się z tym, jakie powinno być pH gleby.

Odpowiednie pH gleby – jakie powinno być i w jaki sposób je uzyskać?

Zbyt kwaśna lub zbyt zasadowa gleba to problem spotykany przez każdego rolnika. Na szczęście w prosty sposób możemy przywrócić ziemi taki odczyn, który pozwoli uprawianym przez nas roślinom na prawidłowy rozwój. To oczywiście nawozy.

Warto stawiać na takie preparaty, które będą utrzymywać odczyn na odpowiednim poziomie nawet przez kilka lat, a przy tym poprawią właściwości gleby, zwiększą zdolność roślin do pobierania kluczowych składników, a zarazem ograniczą przyswajanie metali ciężkich. Pamiętajmy jednak o umiarze i stosowaniu się do zaleceń producenta, jako że każde odchylenie od tego, jakie pH powinna mieć gleba, może być destrukcyjne dla upraw.

Sprawdź również industria.eu