Belowanie w każdych warunkach

Uprawy rolne prowadzone w teraźniejszych czasach przez polskich rolników charakteryzują się kilkoma
podstawowymi cechami. Przede wszystkim na przestrzeni ostatnich lat zaszedł proces odchodzenia od
gospodarki drobnej, wielokierunkowej, na rzecz skomasowanej, wielkoobszarowej. Przejaw tego widać
właśnie na polach, gdzie rozpościerają się dziesiątki hektarów zasiewów jednego gatunku.


Ma to swoje odbicie również w zapotrzebowaniu na sprzęt rolniczy. Wyspecjalizowane maszyny wspomagają pracę na wsi w każdej dziedzinie. Nawet takie zdawałoby się proste zasiewy, do jakich należą trawy przeznaczone na paszę, wymagają odpowiedniego zestawu sprzętu, który w szybki sposób będzie w stanie skosić, a następnie przygotować do wykorzystania siano.


W takiej sytuacji niezbędny jest zakup sprzętu rolniczego w postaci zestawu kosiarka-belownica. O ile kosiarki od dziesiątek lat są podstawowym wyposażeniem polskich gospodarstw o tyle belownice zagościły w tej roli całkiem niedawno, zastępując w tej roli bardziej kiedyś popularne snopowiązałki, pakujące siano w charakterystyczne, prostopadłościenne paczki.


Dzisiaj widok bel, leżących praktycznie na każdym kawałku ziemi uprawnej jest standardowym elementem wiejskiego krajobrazu. Łatwość pakowania przy zastosowaniu sprawnej belownicy, wygoda transportu oraz ekonomiczny sposób przewozu i przechowywanie przez długi czas zapakowanego w ten sposób siana to niezaprzeczalne zalety tego rozwiązania, doceniane przez rolników ze wszystkich krajów, w tym także naszych rodzimych gospodarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *